Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri

Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri

Toplu yaşam alanlarında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi ve rutin işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan site yönetimi, çoğu kişinin kaçındığı bir uğraştır. Adeta bir muhasebeci ve işletmeci gibi çalışması gereken site yöneticisinin sorumlulukları bir hayli fazladır.Daire sakinlerinden aidatların toplanması, ortak alanların temizliği, teknik ekipmanın olası arızaları ve periyodik bakımları, personelin maaşı, sigortası, izinleri ve kıdem tazminatı gibi ciddi meseleler site yönetiminin profesyonel ellere bırakılması gerektiğinin birkaç göstergesidir.

Özellikle günümüzde iş güvenliği ve işçi sağlığı, sosyal sigortalar kanunu ve yaptırımları, site yönetiminden sorumlu olanların, zaman yönetimini de iyi planlamaları gerektiğini göstermektedir. Aksi durumlarda karşılaşılacak maddi yükümlülükler hem bireysel olarak site yöneticisini hem de genel olarak tüm site sakinlerini ekonomik yönden zor durumda bırakabilmektedir. Başlı başına zaman ayrılması gereken bu yönetim tarzının herkesin mutluluğu ve huzuru için hatasız yapılması önemlidir. Bu yüzden tüm bu sorumlulukların ve zorunlulukların işinde uzman bir yöneticiye teslim edilmesi herkesi rahatlatmaktadır.

Profesyonel Site Yönetim Hizmetleri aşağıdaki uygulamaların tümünü kapsamalıdır;

 • Sitenin sakinlerini düzenli bilgilendirerek şeffaflığın sağlanması 
 • Site yönetim planının topluca değerlendirilmesi ve uygulanması
 • Site işletme projesini yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
 • Tamirat, tadilat ve yenileme projelerinin hazırlanması
 • Yıllık olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının düzenlenmesi
 • Siteyle ilgili resmi evrakların kabulü ve yazışmaların dosyalanması
 • Yıllık faaliyet raporunun genel kurula sunulması
 • Periyodik bakımların zamanında yaptırılması
 • Önleme ve tasarruf tedbirlerine riayetin sağlanması
 • Ortak alan yönetimi
 • Kiracı ilişkileri yönetimi
Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri