Ev Hizmetleri Paketi

Ev Hizmetleri Paketi

Ev Hizmetleri nedir?

Ev hizmetleri yatırım amaçlı edinilmiş mülklerin günlük operasyonunun gerçekleştirilmesi, kiracı veya misafir - ev sahibi ilişkisinin sürdürülmesi ve gayrimenkulün, gayrimenkul sahibi için en karlı hale getirilmesinin profesyonel bir şekilde sağlanmasıdır. Gayrimenkulun fiziksel devamlılığını sağlama amacı ile düzenli bakım ve onarım tespitlerinin yapılmasıdır. Periyodik ziyaretlerle, gayrimenkulde,  zaman içerisinde oluşabilecek sızıntı, kabarma, çatlama ve benzeri sorunlarla ilgili tespitlerde bulunarak ev sahibine raporlanmasıdır. Gayrimenkulün fiziksel durumu ile ilgili problem tespit edildikten ve 

fiyat/çözüm önerileriyle birlikte raporlandıktan  sonra işlemin tamamlanması için mülk sahibinin onayı alınarak derhal müdahalede bulunulur. Onarım işlemi tamamlandıktan sonra, mülk sahibine bilgi verilir. Gayrimenkul ile ilgili yapılan tüm harcamalar, makbuzlar ve anlaşmalar arşivlenir.Ev Hizmetleri Paketi