Aidat ve Muhasebe Hizmeti

Aidat ve Muhasebe Hizmeti

  • Aidat bedellerinin düzenli olarak yatırılmasını ve takibini sağlamak.
  • Aidat bedellerini ödemeyen kat maliklerini avukata bildirmek ve aidatların hukuki yollardan tahsilini sağlamak.
  • Tüm yapılan gelir ve giderleri işletme defterine girmek ve bu bilgileri görebilmenizi sağlamak.
  • Görevli personellerin (teknik, güvenlik ve temizlik) SGK işlemlerinin takibini yapmak.
  • Personel izin planını ayarlamak ve puantaj tablosunu hazırlamak.


Aidat ve Muhasebe Hizmeti